Potwierdź
swój wiek

Ups, musisz
skończyć 18 lat

Podaj swoją datę urodzenia:

Dzień
Miesiąc
Rok

Przeczytaj dlaczego to ważne
abyś miał / miała 18 lat
zanim sięgniesz po alkohol:

Zrównoważony rozwój

Nasza strategia
zrównoważonego
rozwoju

Nasz sukces jest możliwy tylko wtedy, kiedy rozwijać będą się nasi pracownicy i społeczności, a także stworzymy warunki do powstrzymania zmian klimatycznych.

Od lat nasza działalność tworzy wartość dla mieszkańców, wśród których warzymy piwo, naszych pracowników i partnerów biznesowych oraz dla naszych konsumentów, a także wywiera wpływ na środowisko naturalne.

Nowe wyzwania w tych obszarach skłoniły nas do przyjęcia nowej ambicji w naszej strategii zrównoważonego rozwoju
„Warzymy Lepszy Świat” i określenia nowych celów, które chcemy osiągnąć do roku 2030.

Nasza strategia koncentruje się na trzech obszarach: ograniczaniu wpływu na środowisko, wspieraniu rozwoju społeczności oraz promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Cele, które sobie stawiamy są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także Science Based Targets Initative.

Warzymy Lepszy Świat

W 2021 roku przyjęliśmy nowe cele w ramach strategii zrównoważonego rozwoju
„Warzymy Lepszy Świat”.

Do 2030 roku osiągniemy
zerowe emisje netto
w Scope 1 i 2

Nasze działania

Strategia

Strategia wyznacza nam ambicje w zakresie trzech filarów: ochrony środowiska, rozwoju społeczności lokalnych oraz promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Nasze ambicje wpisują się także w Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zostały przyjęte przez wszystkie państwa ONZ.

Raporty

Szczegółowe informacje o naszych działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju znajdują się w raportach wpływu Grupy Żywiec.

Nasze programy

Etyka i prawa człowieka

Prowadzimy naszą działalność w oparciu o najwyższe standardy etyki biznesowej. Należyta staranność w Grupie Żywiec opiera się na prowadzeniu szeregu aktywności, wskazywanych w dokumentach międzynarodowych, w tym:

 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej
 • Podstawowych Zasad i Praw Pracy (MOP)
 • Wytycznych ONZ dla biznesu i praw człowieka
 • Wytycznymi OECD na przedsiębiorstw wielonarodowych

W Grupie Żywiec przykładamy dużą wagę do należytej staranności i działania w sposób uczciwy. Podstawą naszego funkcjonowania jest Kodeks postępowania w biznesie, który obowiązuje wszystkie podmioty z Grupy Heineken na całym świecie. Pełni on rolę swoistego instruktażu pokazującego, jak wdrażać w codziennym życiu wartości Heineken i najwyższe standardy uczciwości. W Kodeksie określono normy zachowań, które pomagają podejmować właściwe decyzje, a także chronić naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz Firmę.

SpeakUp

W Grupie Żywiec wierzymy, że transparentność i uczciwość sprzyja osiąganiu sukcesów i kreuje właściwe postawy w relacjach społecznych. Z takim samym przesłaniem zwracamy się do naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych. Ważne jest dla nas, aby każda współpraca była oparta na wzajemnym zaufaniu i uczciwości, wobec czego wszelkie przypadki nadużyć, korupcji czy innych zachowań nieetycznych powinny być zgłaszane, by można było im przeciwdziałać. Jako podmiot z Grupy Heineken z dumą prezentujemy nasz Kodeks postępowania w biznesie, który jest dla nas wszystkich źródłem wiedzy i wskazówek co robimy by prowadzić biznes w sposób rzetelny i uczciwy – zawsze i wszędzie.

Zgłoszenia podejrzenia naruszenia możesz dokonać poprzez:

formularz na stronie
speakup.heineken.com
infolinię pod numerem
00 800 141 02 13

Pamiętaj, że ten kanał może być wykorzystany tylko do zgłaszania obaw dotyczących niewłaściwego postępowania w naszej organizacji. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w innym temacie lub jeśli jesteś konsumentem naszych piw i masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia dotyczące naszego piwa, zadzwoń na naszą infolinię dla konsumentów 801 540 450, napisz do nas na adres: info@grupazywiec.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Aktualności

 • Bez wody nie ma Ż

  Susza i niedobór wody znalazły się na trzecim miejscu wśród wszystkich problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, które niepokoją Polaków. Oto wyniki badania…
  Więcej
 • Na drodze teoria nie uczy tak dobrze, jak praktyka

  Z Krzysztofem Wojtankiem, kierownikiem ds. BHP, rozmawiamy o zobowiązaniach ratujących życie, szkoleniach dla kierowców oraz danych, które wpływają na bezpieczeństwo na co dzień. Jak wyglądają podstawowe…
  Więcej
 • Zielone inwestycje w Żywcu

  Arcyksiążęcy Browar w Żywcu zyskał w ubiegłym roku dwie ważne instalacje proekologiczne – zbiornik do odzysku gorącej wody na warzelni oraz wieżę chłodniczą, która została…
  Więcej
 • Recykling puszek po piwie

  Z Pawłem Wiśniochem, koordynatorem inicjatywy Każda Puszka Cenna, z Fundacji RECAL zajmującej się promocją odzysku i recyklingu opakowań aluminiowych, rozmawiamy o szczegółach tego…
  Więcej