Jeśli jesteś konsumentem naszych piw i masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego piwa wypełnij poniższy formularz, zadzwoń lub napisz wiadomość na podany adres e-mail.

Dziękujemy za przesłanie formularza
Wystąpił błąd. Proszę odświeżyć stronę i spróbować ponownie.
Pole email jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób wysyłających zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88.

 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes), w celu (a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub (b) ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz osobom i podmiotom współpracującym z Grupą Żywiec S.A. w ramach zawartych umów o świadczenie usług, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów, o których mowa w ust. 3.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 6. Osobie podającej swoje dane osobowe przysługują następujące prawa:

  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

  c) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 10. Więcej informacji o ochronie prywatności znajdziesz: TUTAJ
801 540 450*

* Infolinia płatna wg taryfy operatora

Biuro Obsługi Klienta Biznesowego
Al. Roździeńskiego 188 h, 40-203 Katowice

Hurt/Cash&carry
tel: +48 32/628 96 96

Modern trade
tel: +48 32/628 99 98

Kanał Gastronomii
tel: +48 32/ 628 99 95

Dział Eksportu export@grupazywiec.pl

Jeśli jesteś naszym dostawcą lub chciałbyś złożyć ofertę współpracy napisz na adres oferty@grupazywiec.pl

Biuro prasowe Grupy Żywiec
biuroprasowe@grupazywiec.pl

Rzecznik prasowy Grupy Żywiec
magdalena.brzezinska@grupazywiec.pl

ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec
tel: (48) 33 861 24 57
www.muzeumbrowaru.pl/

ul. Gośniewska 65, 05-660 Warka
tel: (48) 666 14 86, tel: (48) 515 216 905
Strona CK Warka

Grupa Żywiec S.A.
Browary Warszawskie
Biura przy Warzelni
Ul. Grzybowska 56, wejście B
00-844 Warszawa
Tel. +48 515 219 999

Browar w Elblągu
ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg
tel: +48 55 / 239 00 00

Browar w Leżajsku
Stare Miasto ul. Chmielna, 3 37-300 Leżajsk
tel: +48 17 / 240 66 00

Browar w Namysłowie
ul. Bolesława Chrobrego 26
46-100 Namysłów
tel: +48 515 218 744

Browar w Warce
ul. Gośniewska 65, 05-660 Warka
tel: +48 48 / 666 12 11

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu
ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec
tel: +48 33 / 861 99 99

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i sprawiedliwy, z poszanowaniem przepisów prawa oraz przyjętych samoregulacji i zasad etyki biznesowej zdefiniowanych w Kodeksie Postępowania w Biznesie. Jeśli jednak zaobserwujesz lub podejrzewasz niewłaściwe postępowanie mogące świadczyć o  naruszeniu zasad etyki biznesowej  w naszej organizacji, zachęcamy do zgłoszenia problemu. Zgłoszenia podejrzenia naruszenia  możesz dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://speakup.heineken.com lub za pośrednictwem Infolinii dedykowanej zgłoszeniom naruszenia zasad etyki biznesowej pod numerem 00 800 141 02 13.

Należy jednak pamiętać, że ten kanał może być wykorzystany tylko do zgłaszania obaw dotyczących niewłaściwego postępowania w naszej organizacji. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w innym temacie lub jeśli jesteś konsumentem naszych piw i masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia dotyczące naszego piwa, zadzwoń na naszą infolinię dla konsumentów 801-540-450 lub napisz do nas na adres: info@grupazywiec.pl

Przejdź do bazy produktów

Pobierz

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.