Potwierdź
swój wiek

Ups, musisz
skończyć 18 lat

Podaj swoją datę urodzenia:

Dzień
Miesiąc
Rok

Przeczytaj dlaczego to ważne
abyś miał / miała 18 lat
zanim sięgniesz po alkohol:

Kontakt

Dla konsumentów

Produkty
Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów zadzwoń lub napisz do nas. Infolinia jest płatna według taryfy operatora.

Loterie
W sprawie loterii najlepiej kontaktuj się bezpośrednio z organizatorem wymienionym w regulaminie loterii. Przyspieszy to znacznie załatwienie Twojej sprawy.

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za przesłanie formularza
Wystąpił błąd. Proszę odświeżyć stronę i spróbować ponownie.
 1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail dane.osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
  1. Udzielenie odpowiedzi na skierowaną poprzez formularz kontaktowy wiadomość (pytanie, wniosek)– podstawą przetwarzania jest zgoda osoby (art. 6. ust. 1. lit. a RODO), rozumiana jako skierowanie do Administratora wiadomości z oczekiwaniem udzielenia na nią odpowiedzi.
  2. Statystycznych i analitycznych, w tym profilowania– podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości tworzenia statystyk i analiz wewnętrznych (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO).
  3. Badanie satysfakcji z jakości usług lub produktów Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług (art. 6. ust. 1 lit. f) RODO).
  4. Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Kto otrzyma dane: spółki z grupy kapitałowej Żywiec, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora
  i zgodnie z jego wytycznymi m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych: W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przysługujące prawa:
  1. Dostępu do danych
  2. Sprostowania danych
  3. Usunięcia danych
  4. Ograniczenia przetwarzania
  5. Sprzeciwu, względem przetwarzania którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  6. Wycofania zgody
  7. Przenoszenia danych
  8. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Jak skorzystać z przysługujących praw?

  W przypadku praw wskazanych w pkt. 6.1-6.7 należy złożyć wniosek. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
  W przypadku prawa wskazanego w pkt. 6.8 należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na skierowaną wiadomość.
 8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Infolinia
801 540 450

E-mail
info@grupazywiec.pl

 • Dla partnerów biznesowych

  Rozwiń

  Infolinia dla partnerów biznesowych
  +32 628 99 98

  Dział Eksportu
  export@grupazywiec.pl

  Oferty współpracy
  Prosimy o przesyłanie ofert współpracy na adres:
  oferty@grupazywiec.pl

 • Adresy korespondencyjne

  Rozwiń

  Biuro zarządu
  Grupa Żywiec Sp. z o.o.
  Browary Warszawskie, Biura przy Warzelni
  ul. Grzybowska 56, wejście B
  00-844 Warszawa
  tel. +48 515 219 999

  Browar w Elblągu
  ul. Browarna 71
  82-300 Elbląg
  tel. +48 55 239 00 00

  Browar w Namysłowie
  ul. Bolesława Chrobrego 26
  46-100 Namysłów
  tel. +48 515 218 744

  Browar w Warce
  ul. Gośniewska 65
  05-660 Warka
  tel. +48 515 219 710

  Arcyksiążęcy Browar w Żywcu
  ul. Browarna 88
  34-300 Żywiec
  tel. +48 33 861 99 99

  Biuro Obsługi Klienta Biznesowego
  al. Roździeńskiego 188 h
  40-203 Katowice
  tel. +48 32 628 99 98

 • Dane spółki

  Rozwiń

  Grupa Żywiec Sp. z o.o.
  ul. Browarna 88
  34-300 Żywiec
  NIP: 5530007219
  REGON: 070511111

  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
  VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
  nr KRS 0001043826, Kapitał zakładowy 25 678 350 zł.

 • Zgłaszanie naruszeń zasad etyki biznesowej

  Rozwiń

  W Grupie Żywiec wierzymy, że transparentność i uczciwość sprzyja osiąganiu sukcesów i kreuje właściwe postawy w relacjach społecznych. Z takim samym przesłaniem zwracamy się do naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych. Ważne jest dla nas, aby każda współpraca była oparta na wzajemnym zaufaniu i uczciwości, wobec czego wszelkie przypadki nadużyć, korupcji czy innych zachowań nieetycznych powinny być zgłaszane, by można było im przeciwdziałać. Jako podmiot z Grupy Heineken z dumą prezentujemy nasz Kodeks postępowania w biznesie, który jest dla nas wszystkich źródłem wiedzy i wskazówek co robimy by prowadzić biznes w sposób rzetelny i uczciwy – zawsze i wszędzie.

  Zgłoszenia podejrzenia naruszenia możesz dokonać poprzez:

  formularz na stronie
  speakup.heineken.com
  infolinię pod numerem
  00 800 141 02 13

  Pamiętaj, że ten kanał może być wykorzystany tylko do zgłaszania obaw dotyczących niewłaściwego postępowania w naszej organizacji.
  Jeśli chcesz skontaktować się z nami w innym temacie lub jeśli jesteś konsumentem naszych piw i masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia dotyczące naszego piwa, zadzwoń na naszą infolinię dla konsumentów 801 540 450, napisz do nas na adres: info@grupazywiec.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego powyżej.