Potwierdź
swój wiek

Ups, musisz
skończyć 18 lat

Podaj swoją datę urodzenia:

Dzień
Miesiąc
Rok

Przeczytaj dlaczego to ważne
abyś miał / miała 18 lat
zanim sięgniesz po alkohol:

Komunikaty prasowe

21 lutego 2023

Raport ESG 2022

Obniżenie zużycia wody w produkcji piwa do 2.65 hl/hl, zebranie ponad 6,5 tony odpadów podczas sprzątania brzegów rzek czy wprowadzenie zwrotnych kubków na jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce, to tylko niektóre działania, jakich podjęła się Grupa Żywiec w 2022 roku. Firma właśnie opublikowała raport podsumowujący działalność społeczną i środowiskową. To pierwsze w tym roku sprawozdanie dotyczące kwestii ESG wśród producentów piwa na polskim rynku.

Rok 2022 był dla całej branży piwowarskiej pełen wyzwań – z jednej strony wciąż mierzyliśmy się ze skutkami pandemii koronawirusa, z drugiej wybuch wojny w Ukrainie spowodował dalsze zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa oraz naszego biznesu. Pomimo kryzysu w łańcuchu dostaw i wzrostach cen energii i surowców zapewniliśmy ciągłość produkcji i dostępność produktów. Jednocześnie kontynuowaliśmy nasze działania na rzecz środowiska, wypełniając zadania, jakie wyznaczyliśmy sobie zgodnie z przyjętą przez nas strategią Warzymy Lepszy Świat.

mówi Magdalena Brzezińska Dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Grupa Żywiec konsekwentnie realizuje strategię dekarbonizacyjną. W 2022 roku obniżyła emisje CO2e w produkcji o 28% w stosunku do 2018 roku. Na dziś 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych. W centrum zainteresowania firmy znajduje się także dbanie o zasoby wodne, dlatego jej zużycie zostało obniżone do 2.65 hl/hl. W 2022 r. Grupa Żywiec podjęła także działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego – odpadki powstałe przy produkcji piwa takie jak gęstwa drożdżowa oraz młóto browarniane trafiają z browarów z powrotem do obiegu pod postacią paszy dla zwierząt, a podczas koncertów Żywiec Męskie Granie, festiwalu muzycznego Open’er oraz na meczach Legii Warszawa, której sponsorem jest Królewskie konsumenci mają możliwość zakupu piwa w zwrotnych kubkach, które po umyciu są ponownie wykorzystywane.   Podczas 4 koncertów Męskiego Grania razem z fundacją Recal firma zebrała ponad 40 tys. puszek aluminiowych, które trafiły do recyklingu.

W 2022 roku Grupa Żywiec kontynuowała działalność w Koalicji Dbamy o wodę, której celem jest ochrona zasobów wodnych na Żywiecczyźnie. W ubiegłym roku Koalicja przeprowadziła badanie opinii publicznej i opublikowała raport „Jak mieszkańcy Żywiecczyzny dbają o wodę”. został także przeprowadzony monitoring wód Soła i Koszarawa. Ponadto pracownicy firmy razem z Operacją Czysta Rzeka posprzątali brzegi rzek w 5 miastach, w których zlokalizowane są browary, zbierając ponad 6,5 tony śmieci.

W naszym działaniu istotny jest każdy aspekt obszaru ESG. Dbamy o to, żeby nasze piwo powstawało w sposób przyjazny dla środowiska – ograniczyliśmy więc po raz kolejny zużycie wody w naszych browarach, co daje nam 2. miejsce w Europie, a 5. na świecie w całej Grupie Heineken. Zwiększyliśmy ponadto udział surowców zrównoważonych do 36%. W minionym roku nasi pracownicy po raz kolejny zaangażowali się w działania wolontariatu, pomagając m.in. przy remoncie domu dla rodzin z Ukrainy czy zbierając obuwie dla najbardziej potrzebujących. Bierzemy też pod uwagę środowisko pracy, w którym działamy, dlatego posiadamy m.in. platformę Speak Up, która służy do zgłaszania wszelkich podejrzewanych nieprawidłowości w całkowicie anonimowy sposób, a 100% naszych pracowników otrzymuje wynagrodzenie zgodne z zasadami Fair Wage Network.

podsumowuje działania ESG Oliwia Tran Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Żywiec.

Grupa Żywiec promuje także butelki zwrotne jako najbardziej ekologiczne opakowania piwa, które może być ponownie wykorzystana bez żadnego dodatkowego przetworzenia. W listopadzie i grudniu 2022 r. przeprowadziła kampanię na temat butelek zwrotnych w kanałach social media, której celem było zwiększenie świadomości na temat tych ekologicznych opakowań. Kampania dotarła do ponad miliona osób, a nasze treści zostały wyświetlone prawie 2 mln razy.

Raport Grupy Żywiec za rok 2022 jest pierwszym sprawozdaniem wśród producentów piwa na polskim rynku podsumowującym rok 2022 i dotyczącym kwestii ESG (environmental, social i governance), która obejmuje dbałość o środowisko, kwestie społeczne i sposób prowadzenia biznesu – główne kryteria zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Raport zawiera także po raz pierwszy pełną analizę działalności pod kątem kryteriów Taksonomii UE, zgodną z obowiązującymi od 2023 roku przepisami w tym zakresie. Jest to jedno z pierwszych w Polsce sprawozdań zawierających tabele klasyfikacji wraz z oceną tzw. minimalnych gwarancji oraz technicznych kryteriów kwalifikacji.

Pełny raport dostępny jest tutaj.