Potwierdź
swój wiek

Ups, musisz
skończyć 18 lat

Podaj swoją datę urodzenia:

Dzień
Miesiąc
Rok

Przeczytaj dlaczego to ważne
abyś miał / miała 18 lat
zanim sięgniesz po alkohol:

Komunikaty prasowe

30 czerwca 2023

Grupa Żywiec zmienia formę prawną na Grupa Żywiec Sp. z o.o.

30 czerwca Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu przekształcenia Grupy Żywiec z dotychczasowej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W efekcie z dniem 30 czerwca 2023 roku następuje skutek prawny w postaci przekształcenia Grupy Żywiec w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółce Grupa Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został nadany nowy numer KRS 0001043826.

W wyniku przekształcenia Spółka zachowuje ciągłość podmiotowości prawnej, co oznacza, że nie ma konieczności aneksowania istniejących umów, porozumień lub też ubiegania się przez Spółkę o wydanie nowych decyzji administracyjnych. Spółka zachowuje dotychczasowe dane identyfikacyjne, w tym adres, siedzibę, numery NIP i Regon, za wyjątkiem w/w nowego numeru KRS. Kapitał zakładowy Grupy Żywiec ulega nieznacznej zmianie, i od dnia dzisiejszego wynosi 25.678.350 zł (poprzednio: 25.678.342,50 zł).

W bieżących rozliczeniach z Grupą Żywiec prosimy o stosowanie na fakturach nowych danych dotyczących zmienionej formy prawnej Spółki, oraz ewentualnie numeru KRS oraz wysokości kapitału zakładowego.

W skład Zarządu nowej Grupy Żywiec Sp. z o.o. wchodzi Pan Simon Amor jako Prezes Zarządu oraz Pani Olga Prasał jako Członek Zarządu. Jedynym wspólnikiem Spółki pozostaje spółka Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy.