Potwierdź
swój wiek

Ups, musisz
skończyć 18 lat

Podaj swoją datę urodzenia:

Dzień
Miesiąc
Rok

Przeczytaj dlaczego to ważne
abyś miał / miała 18 lat
zanim sięgniesz po alkohol:

Komunikaty prasowe

15 lutego 2023

Grupa Żywiec opublikowała wyniki finansowe za 2022 rok

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 3 861 mln zł przychodów (2021: 3 467 mln). Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 179 mln (2021: 439 mln). Spółka osiągnęła 110,7 mln zł zysku netto. (2021: 402 mln zł*)

*Kwota ta obejmuje 237,7 mln jednorazowej akcyzy z tytułu zwrotu piwa smakowego w 2021 roku.

Po 2 latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, przede wszystkim związanych z wojną na Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców. Jestem dumny ze sposobu, w jaki zespół Grupy Żywiec działał w obliczu tego kryzysu – pomagając uchodźcom, wspierając współpracowników oraz elastycznie dostosowując nasz biznes do nowego otoczenia gospodarczego. Mimo tych wyzwań w 2022 roku utrzymaliśmy wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego dzięki dobrym wynikom marek Żywiec i Heineken oraz naszym innowacjom, w szczególności Heineken Silver. Podwyżki cen pozwoliły nam osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak pomimo tych podwyżek i wdrożenia ogólnofirmowych programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania. W dniu 7 lutego 2023 roku ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 roku i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech browarach. Decyzja ta została podjęta po głębokiej analizie i jest niezbędna do stworzenia bardziej wydajnej, konkurencyjnej i odpornej na przyszłe zmiany firmy w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszego wsparcia pracownikom, których to dotyczy.

Simon Amor,
Prezes Zarządu.