Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. w 2018

Grupa Żywiec podwoiła sprzedaż piw bezalkoholowych i zwiększyła zysk netto o 25 proc. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś roczne sprawozdanie finansowe. W 2018r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Spółki wzrosły o 5 proc. i wyniosły 3 324 mln PLN (2017: 3 165 mln). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 24 proc. i wyniósł 415,3 mln (2017: 334 mln). W ubiegłym roku Grupa Żywiec osiągnęła 324 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 25 proc. (2017: 258,5 mln). Wczesne lato i dobra pogoda w sezonie, w połączeniu z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, przyczyniły się do wzrostu sprzedaży piwa w 2018 roku. Konsumenci częściej sięgali po droższe i bardziej zróżnicowane produkty. Grupa Żywiec zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży marek premium, w tym Żywca, Heinekena i Desperadosa. Firma podwoiła także sprzedaż piw i radlerów bezalkoholowych dzięki wprowadzeniu Strefy Zero, w której na szeroką skalę dostępne stały się Żywiec 0.0.%, Heineken 0.0.% oraz nowe warianty smakowe Warki Radler 0.0%.

 

“Nasza strategia budowania wartości przynosi rezultaty, a nasze działania przyczyniają się do dalszej premiumizacji rynku piwa. Skuteczna odpowiedź na wzrost zainteresowania konsumentów droższymi markami piwa oraz rozwój oferty piw bezalkoholowych zaowocowała zwiększeniem przychodów z każdego hektolitra piwa aż o +7 proc. W konsekwencji, przy podobnym poziomie sprzedaży, zwiększyliśmy nasze zyski.”- powiedział Francois-Xavier Mahot, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A. – “Widząc kontynuację trendów konsumenckich oraz rosnące koszty, w 2019 roku będziemy kontynuować strategię budowania wartości.” – dodał Mahot.

Francois - Xavier Mahot Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

Pod koniec 2018 Grupa Żywiec S.A. zawarła umowę z Chicago Poland Investment Group LLC dotyczącą nabycia przez Spółkę 100% udziałów w firmie Browary Namysłów Sp. z o.o. Finalizacja transakcji i nabycie udziałów wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ubiegłym roku Grupa Żywiec kontynuowała wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju „Warzymy lepszy świat”, w rezultacie której Spółka zrealizowała szereg projektów sprzyjających ochronie środowiska oraz rozwojowi lokalnych społeczności. Pracownicy Grupy Żywiec zaangażowali się w akcję „Butelka w Grze”, podczas której zachęcali konsumentów do zwrotu butelek, rozmawiając o korzyściach jakie dla środowiska i portfela ma oddawanie butelki zwrotnej. Jednocześnie firma kontynuowała proces Dialogu Społecznego wypracowując z mieszkańcami miejscowości, w których zlokalizowane są jej browary, obszary zaangażowania dla liderów społeczności lokalnej. W ubiegłym roku, w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec w Żywcu, Leżajsku, Elblągu i Warce zrealizowano 18 inicjatyw społecznych lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. Więcej o działalności z zakresu zrównoważonego rozwoju można znaleźć w najnowszym Sprawozdaniu z działalności pozafinansowej dostępnym na stronie www.raport.grupazywiec.dkonto.pl oraz na stronie www.grupazywiec.dkonto.pl

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.