Wyniki finansowe Grupy Żywiec w 2021 r.

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy spadły o 7,6% i wyniosły 3 467 mln zł. (2020: 3 753 mln zł.). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 28,2% i wyniósł 439 miliony złotych (2020: 343 mln zł.). W 2021 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 407 mln zł. zysku netto, co po wyłączeniu 190 mln zł. jednorazowego efektu zwrotu nadpłaconej akcyzy od piw smakowych nadal pozostaje 8% poniżej 234 mln zł. zysku netto osiągniętego przed pandemią w 2019 roku. Jednak w porównaniu do wyniku z 2020 roku (233 miliony złotych), skorygowanego o jednorazowy wpływ z tytułu sprzedaży aktywów w kwocie 91 mln zł., Grupa odnotowała wzrost zysku netto
o 52%.

W 2021 roku Grupa Żywiec funkcjonowała w bardzo dynamicznym i niepewnym otoczeniu. Firma znalazła się pod ogromną presją wzrostu kosztów działalności, związanych z inflacją cen energii, surowców, opakowań i kosztów pracy. Ponadto ograniczenia aktywności społecznej, handlu i gastronomii w pierwszej połowie roku, fatalna pogoda w kluczowym dla sprzedaży okresie wakacyjnym oraz wyraźne zmiany w strukturze kanałów sprzedaży, wpłynęły negatywnie na sprzedaż piwa i przychody Grupy. Pozytywny jednorazowy wpływ na wysokość zysku operacyjnego miał zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych. 

„W minionym roku zwiększyliśmy przychody z każdego hektolitra piwa, dzięki wzrostowi sprzedaży piw premium oraz bardzo dobrym rezultatom innowacji. Żywiec Jasne Lekkie to najlepiej sprzedająca się nowość w kanale tradycyjnym i nowoczesnym. Wzrosty w segmencie premium nie zrównoważyły jednak spadków sprzedaży lagerów, szczególnie w segmencie ekonomicznym. Na rynku wyraźnie widać, że konsumenci coraz chętniej sięgają po lżejsze, często smakowe piwa, które, mimo konsekwentnego wzrostu, w dalszym ciągu stanowią mniejszą część rynku. Dominujący dotąd lager znacząco traci na popularności, szczególnie wśród młodszych konsumentów. Dodatkowo w ubiegłym roku spadła sprzedaż piwa w kanale tradycyjnym. Wszystkie te czynniki przełożyły się na spadek przychodów. Działamy w niespotykanych dotąd warunkach drastycznego wzrostu kosztów, których wpływ na wynik w krótszym okresie staramy się ograniczać wieloma inicjatywami oszczędnościowymi. Przy jednoczesnym spadku rynku i wzroście kosztów i obciążeń podatkowych, związanych z podwyżkami akcyzy, stanowi to duże wyzwanie dla dalszego rozwoju branży i dla utrzymania inwestycji i rentowności.” – powiedział Simon Amor.

Simon Amor Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

W czasie przedłużającej się pandemii priorytetem dla Spółki było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i partnerom oraz elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków gospodarczych i rynkowych. Grupa skupiała się na wzmacnianiu marek, strategii kanałów sprzedaży i rozwoju oferty produktowej w rosnących segmentach rynku jak piwa premium, bezalkoholowe i smakowe. Wprowadzone na rynek innowacje jak Żywiec Jasne Lekkie, Desperados Virgin 0.0.% czy Desperados Margarita to tegoroczni liderzy wśród piwnych nowości. Jednocześnie firma wdrożyła zarządzanie scenariuszowe, aby elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie wynikające z pandemii, regulacji i zmian w oczekiwaniach klientów. Realizując strategię zrównoważonego rozwoju „Warzymy lepszy świat” Grupa Żywiec ograniczyła emisję CO2, kontynuowała działania w zakresie ograniczenia zużycia wody, zwiększenia udziału zrównoważonych surowców w produkcji oraz promocji recyklingu. Spółka kontynuowała także działania w kierunku promocji odpowiedzialnej konsumpcji piwa poprzez rozwój oferty bezalkoholowej oraz działania edukacyjne. O efektach szczegółowo informuje raport pozafinansowy Grupy.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.