Wyniki finansowe Grupy Żywiec w 2020 r.

W 2020 r. skonsolidowane przychody Spółki wzrosły o 5% do kwoty 3 753 mln. Firma zwiększyła skonsolidowany zysk operacyjny o 5,5% do poziomu 343 mln. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 233 mln (2019 r.: 234 mln, -0,6,%).

Rok 2020 był bezprecedensowy dla branży piwnej i Spółki. Grupa Kapitałowa Żywiec skupiła się na realizacji strategii, jednocześnie nawigując przez kryzys COVID mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i partnerów jako absolutny priorytet. Firma szybko dostosowała się  do nowych sposobów pracy i warunków rynkowych, utrzymując niezakłóconą działalność biznesową.

Kierując się odpowiedzialnością społeczną, Spółka wsparła personel medyczny w walce z pandemią wyposażając szpitale i placówki ochrony zdrowia w sprzęt medyczny, przygotowując specjalny napój „Dla bohaterów naszego Ż” czy przekazując środki finansowe na doposażenie szpitali w ramach zbiórki Fundacji SiePomaga. Firma zadbała też o pomoc klientom z branży gastronomii poprzez odebranie na własny koszt niesprzedanego z powodu zamknięcia lokali piwa i o wsparcie lokalnych społeczności dostarczających środki dezynfekujące dla mieszkańców.

W 2020 roku mimo wzrostu sprzedaży i przychodów oraz wdrożonych działań zmierzających do ochrony zysku, negatywne trendy rynkowe, wzrost kosztów produkcji i logistyki oraz zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na wynik Spółki. Skonsolidowany zysk operacyjny obejmuje jednorazowy pozytywny wpływ sprzedaży środków trwałych zlokalizowanych w Braniewie.

Dzięki świetnej pracy naszych zespołów, szybko dostosowaliśmy plany operacyjne i marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam utrzymać jednocyfrowy wzrost sprzedaży i przyspieszyć wzrost segmentu premium na czele z markami Heineken i Desperados. To zaowocowało wzrostem przychodów. W tym samym czasie negatywne zmiany na rynku także nabrały tempa wraz z przeniesieniem przez konsumentów zakupów do mniej rentownych kanałów sprzedaży i wzrostem opakowań jednorazowych. W efekcie  koszty produkcji, logistyki i sprzedaży wzrosły aż o 13%. Doświadczyliśmy również negatywnego wpływu osłabienia złotówki na zysk netto.

Francois-Xavier Mahot Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

W ramach programu transformacji, Grupa Kapitałowa Żywiec uprościła strukturę dokonując sprzedaży 100% udziałów w Browarze Braniewo Sp. z o.o. na rzecz firmy Van Pur oraz z sprzedaży 100% udziałów w Browarze Zamkowym Cieszyn Sp. z o.o. na rzecz Felix Investments. W następstwie zmian rynkowych i trendów w kanałach sprzedaży, Spółka rozszerzyła również współpracę z zewnętrznym dostawcą w zakresie obsługi sprzedaży, zwiększając efektywność własnej działalności handlowej.

Utrzymując najlepsze możliwe wyniki w obecnych warunkach, zainicjowaliśmy jednocześnie program transformacji w celu wzmocnienia pozycji firmy wobec rosnących wyzwań rynkowych, upraszczając działalność, koncentrując zasoby na kluczowych obszarach oraz zbywając aktywa niestrategiczne. Wchodzimy w 2021 r. lepiej przygotowani do działania we wciąż niestabilnym otoczeniu.

Francois-Xavier Mahot Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

W nadchodzących miesiącach firma będzie koncentrować się na strategii budowania wartości i realizacji planów marketingowych w kluczowych obszarach wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i partnerów jako kluczowego priorytetu.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.