Wyniki finansowe Grupy Żywiec po trzech kwartałach

Po trzech kwartałach 2021 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. wypracowała 2 733 mln złotych przychodów netto (3 kwartały 2020r.: 2 986 mln złotych). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 395 mln złotych (3 kwartały 2020r.: 257 mln złotych). Rok 2021 jest trudny dla branży piwnej, która wciąż odczuwa skutki ograniczeń pandemicznych
z pierwszej połowy roku i znajduje się pod ogromną presją inflacyjną. Według danych firmy Nielsen od początku roku rynek piwa skurczył się o 3,8%.[1]

[1] Grupa Żywiec S.A. za NielsenIQ, Retail Audit, Total Poland incl. Discounters (Beer), Value % Change, Volume % Change, in cumulated periods I 2020 – IX 2020 and I 2021 – IX 2021 in the category: Beer Copyright © 2021, NielsenIQ)

Po trudnym pierwszym półroczu liczyliśmy na odbicie w sezonie letnim. Niestety po udanym początku lata, fatalna pogoda w drugiej połowie sezonu negatywnie wpłynęła na konsumpcję piwa, co doprowadziło do znaczącego spadku rynku. W raportowanym okresie Grupa Żywiec zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa dzięki kontynuacji wzrostu piw premium oraz sukcesom innowacji.
Żywiec Jasne Lekkie jest w czołówce najlepiej sprzedających się innowacji, co nas bardzo cieszy. Niestety zmiana preferencji i zwyczajów zakupowych konsumentów w znacznym stopniu dotknęła największy segment rynku, czyli lagery mainstream i economy, co skutkuje całościowym spadkiem wolumenu i przychodów

Simon Amor Prezes Grupy Żywiec S.A.

Odpowiadając na sytuację na rynku, Spółka działa w kierunku zwiększenia efektywności, co pozwala częściowo ograniczyć wpływ niższej sprzedaży na wysokość zysku operacyjnego. Na wynik operacyjny wpływa także rozpoznanie przez Grupę Żywiec należności dotyczącej nadpłaconego
w latach 2007-2018 podatku akcyzowego od piw smakowych w wysokości 163 mln złotych, jednorazowo obniżając koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Patrząc w przyszłość wyraźnie widać, że stoimy przed bezprecedensowymi wyzwaniami dla branży. Z jednej strony znacząco dotyka nas skokowy wzrost wszystkich kosztów działalności – od surowców, energii, gazu, opakowań po koszty pracy. Z drugiej strony ogłoszony przez rząd wzrost podatku akcyzowego o 10% w 2022 roku i o 5% w kolejnych latach spowoduje wzrost obciążeń podatkowych łącznie o ponad 50% do 2027 roku, podczas gdy branża nie zregenerowała się jeszcze po pandemii i ostatniej podwyżce w 2020 roku. Działając w sytuacji tak dużej niepewności, wynikającej zarówno z pandemii jak i czynników ekonomicznych, Grupa Żywiec będzie realizować strategię budowania wartości w rosnących segmentach rynku. Jednocześnie będziemy odpowiedzialnie zarządzać kosztami i działać w kierunku zrównoważenia rosnącej inflacji

Simon Amor Prezes Grupy Żywiec S.A.

Mając na uwadze trwającą pandemię i ryzyko rozwoju czwartej fali, Grupa Żywiec utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i procedury przeciwdziałające wzrostowi zakażeń, zarówno wśród pracowników, jak i partnerów biznesowych. Spółka elastycznie dostosowuje metody pracy do bieżącej sytuacji.

Jestem bardzo dumny z tego w jaki sposób cały zespół Grupy Żywiec współpracuje i wspiera się wzajemnie oraz pomaga budować silniejszy biznes na przyszłość

Simon Amor Prezes Grupy Żywiec S.A.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.