Więcej miejsc pracy w gospodarce i większe wpływy do budżetu państwa – Grupa Żywiec podsumowuje rok swojej działalności

Piwo coraz mocniej napędza krajową gospodarkę. Widoczne jest to zarówno w skali całego sektora piwnego, jak i poszczególnych firm. W 2015 roku tylko dzięki działalności Grupy Żywiec powstało cztery tysiące dodatkowych miejsc pracy w całym łańcuchu wartości, do budżetu państwa wpłynęło 90 milionów zł więcej z tytułu podatków, a wartość zakupów u polskich dostawców wzrosła o 170 milionów zł.

 


Wpływ Grupy Żywiec w 2015 r.


Z danych raportu The Contribution made by Beer to the European Economy wynika, że budżet państwa zyskuje dzięki piwu łącznie blisko 10 mld złotych rocznie, a cała branża generuje 205 tys. miejsc pracy. Duży udział w rozwoju lokalnej i krajowej gospodarki ma Grupa Żywiec, która tylko w 2015 r. pośrednio zasiliła dochody sektora publicznego kwotą 3,19 mld zł. Firma ma również znaczący wpływ na rynek pracy – jej działalność przełożyła się w 2015 r. na 24 724 miejsc pracy. To niemal tyle samo co liczba wszystkich osób zatrudnionych w 2015 roku w Polsce przy produkcji napojów.

Ostatni rok był dla Grupy Żywiec czasem wdrożenia nowej strategii, będącej odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się rynku piwowarskiego. Postanowiliśmy skupić się na dwóch kluczowych obszarach – warzeniu piwa i budowaniu silnych marek. Powoduje to, że coraz większy zakres działalności realizujemy we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi w całym łańcuchu branży piwowarskiej – od zakupów składników, z których warzymy nasze piwo, aż po tworzenie wartości w handlu i gastronomii czy usługach profesjonalnych. Z tego powodu, pomimo zmian w organizacji firmy, wpływ, który tworzymy dzięki naszej działalności, rośnie, a 1 miejsce pracy w Grupie Żywiec tworzy 7 miejsc pracy w polskiej gospodarce.

Guillaume Duverdier Prezes Grupy Żywiec

Piwo z polskich składników
Firma od lat stawia na polskich dostawców: w 2015 roku Grupa Żywiec dokonała zakupów na kwotę 1,57 mld zł, w blisko 92% realizując swoje zamówienia u lokalnych producentów i podwykonawców. Taka kwota pozwoliłaby sfinansować roczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wszystkich mieszkańców Elbląga w 2014 roku. Do produkcji wszystkich swoich marek Grupa Żywiec niemal w 100% wykorzystuje polski chmiel.

Piwny rynek pracy
Zaangażowanie we wspieranie polskich dostawców ma bezpośrednie przełożenie na generowanie miejsc pracy. Na przestrzeni ubiegłego roku jeden etat w Grupie Żywiec tworzył blisko 7 miejsc pracy w całej gospodarce. To z kolei przełożyło się w sumie na stworzenie tysięcy etatów – najwięcej w rolnictwie (12 tys.) i usługach profesjonalnych (3 tys.).

Rozwój nie tylko gospodarczy
Działania Grupy Żywiec na każdej płaszczyźnie odbywają się w zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z założeniami tzw. circular economy, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym. Podczas procesu warzenia piwa w naszych browarach niemal nie powstają odpady, a pozostałości poprodukcyjne takie jak młóto browarniane czy gęstwa drożdżowa, są w 100 proc. wykorzystywane w rolnictwie. Browary Grupy Żywiec są także w światowej czołówce najbardziej wodooszczędnych zakładów Grupy HEINEKEN – w 2015 r. średnie zużycie wody w browarach firmy wyniosło 2,8 hl na 1 hl piwa i było o 5 proc. niższe niż w 2008 r.

Polskie piwo popularne za granicą
Grupa Żywiec jest dziś największym polskim eksporterem piwa. W browarach firmy warzony jest niemal co drugi litr złotego trunku wysyłany za granicę. Największe sukcesy eksportowe odnosi marka Żywiec, której udziały w eksporcie całej Grupy Żywiec zwiększyły się do 51 proc. Piwa Grupy Żywiec są obecne w ponad 30 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Niemczech.

 

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.