Korekta do skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.