Informacja od Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. (w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.