Połączenie Spółek Grupa Żywiec S.A. i Browar Namysłów Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółek Grupa Żywiec S.A. z Browar Namysłów Sp. z o.o.
W efekcie tego procesu Grupa Żywiec S.A. i  Browar Namysłów stały się jednym podmiotem, który z mocy prawa przejął wszystkie prawa i zobowiązania spółki Browar Namysłów
Sp. z o.o.
Spółka Browar Namysłów została  rozwiązana i wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Raport o połączeniu

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.