Oświadczenie Zarządu Grupy Żywiec S.A.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. poinformował dziś w raporcie opublikowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o tym, że  w dniu 19 września 2018 roku doręczono mu protokół kontroli podatkowej sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w Spółce przez Naczelnika  Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (‘’ŚUCS”). Kontrola obejmuje prawidłowość obliczenia i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 roku. W wyniku kontroli ustalono wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego jakie mogłoby zostać nałożone Spółkę na ok. 47 milionów złotych z tytułu podatku  dochodowego od osób prawnych, oraz 21 milionów złotych z tytułu odsetek.

Zarząd Grupy Żywiec informuje, że nie zgadza się z oceną przedstawioną w Protokole i złoży swoje wyjaśnienia oraz uwagi  do tego dokumentu. Protokół oraz nasza odpowiedź będzie stanowiła podstawę ewentualnej decyzji Urzędu Skarbowego.

Podejmując decyzję o kalkulacji podatku dochodowego w kwestionowanym przez ŚUCS czasie, Grupa Żywiec opierała się na interpretacjach wydanych w imieniu Ministra Finansów, które potwierdzały jej stanowisko odnośnie wpływu i skutków restrukturyzacji na sytuacje podatkową Spółki. W celu zapewnienia należytej staranności wszystkie zmiany były dodatkowo uzgadniane z renomowanymi kancelariami prawno-podatkowymi.

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, o zmianach w strukturze czy przyjętym modelu biznesowym na bieżąco przekazujemy informacje do wszystkich interesariuszy.

Jesteśmy zaskoczeni treścią otrzymanego Protokołu. Niezwłocznie złożymy nasze zastrzeżenia i wyjaśnienia do Protokołu oraz liczymy na rzetelne i sprawiedliwe podejście organów podatkowych biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim czasie w podobnym stanie faktycznym i prawnym zapadały korzystne dla podatników rozstrzygnięcia sądów administracyjnych.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.