Grupa Żywiec jest powiązana z Grupą HEINEKEN, największym producentem piwa w Europie i najbardziej międzynarodową firmą piwowarską na świecie. Grupa Żywiec jest jedyną spółką spośród największych producentów piwa w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r. W swojej działalności spółka kieruje się Kodeksem Postępowania w Biznesie Heinekena, zasadami ładu korporacyjnego, zasadami odpowiedzialności społecznej oraz Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych.


AKCJONARIAT

Heineken International B.V.
Ilość posiadanych akcji/głosów na walnym zgromadzeniu
6 692 421
Udział w kapitale zakładowym (%)
65,16
Harbin B.V.
Ilość posiadanych akcji/głosów na walnym zgromadzeniu
3 409 660
Udział w kapitale zakładowym (%)
33,19
Pozostali
Ilość posiadanych akcji/głosów na walnym zgromadzeniu
169 256
Udział w kapitale zakładowym (%)
1,65
Łączna ilość akcji wyemitowana przez spółkę
Ilość posiadanych akcji/głosów na walnym zgromadzeniu
10 271 337
Udział w kapitale zakładowym (%)
100,00

Stan na 12.02.2020 r. Łączna wartość nominalna kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. wynosi: 25 678 342,50 zł.


Zespół Zarządzający

Simon Amor
Prezes Zarządu

Katarzyna Malczewska - Błaszczuk
Dyrektor ds. Marketingu
Tomasz Klima
Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw
Olga Prasał
Dyrektor ds. Finansowych
Marcin Celejowski
Dyrektor ds. Sprzedaży
Magdalena Brzezińska
Dyrektor ds. Korporacyjnych
Andrzej Borczyk
Dyrektor ds. Personalnych
Karolina Tarnawska
Dyrektor ds. Zakupów
Michael McKeown
Członek Zespołu Zarządzającego
 • Francois-Xavier Mahot, prezes zarządu do dnia 28 lutego 2020
 • Piotr Nowakowski złożył rezygnacje z dniem 1 września 2020
 • Luca Giordano złożył rezygnacje z dniem 1 września 2020
 • Michael McKeown złożył rezygnacje z dniem 1 września 2020
 • Karolina Tarnawska została powołana z dniem 3 września 2020
 • Olga Prasał została powołana z dniem 3 września 2020
 • Tomasz Klima został powołany z dniem 3 września 2020

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Soren Hagh

Wiceprzewodniczący

Allan James Myers

Pozostali członkowie Rady nadzorczej

 • Roelf Duursema
 • John Higgins
 • Krzysztof Jasek
 • Hemmo Parson
 • Jan Rościszewski
 • Alle Ypma
 • David Hazelwood przestał być członkiem RN z dniem 2 kwietnia 2020 z uwagi na upływ okresu 3-letniej kadencji
 • Roelf Duursema został powołany do RN z dniem 2 kwietnia 2020
 • Stefan Orłowski złożył rezygnacje z dniem 31 maja 2020
 • Soren Hagh został powołany do RN z dniem 16 czerwca 2020
 • Lodewijk Lockefeer złożył rezygnacje z dniem 10 października 2020
 • Krzysztof Loth złożył rezygnacje z dniem 10 października 2020
 • Hemmo Parson został powołany do RN z dniem 15 października 2020
 • Jan Rosciszewski został powołany do RN z dniem 15 października 2020


PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.