Grupa Żywiec wyróżniona
w Rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2014

Grupa Żywiec zajęła drugie miejsce w Rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2014
w województwie śląskim. Firma została wyróżniona za znaczący udział w rozwoju regionu, wspieranie i promocję zatrudnienia, a także za zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Dzięki bezpośredniej działalności Grupy Żywiec, do budżetów jednostek samorządów terytorialnych województwa śląskiego w samym 2013 roku wpłynęło 11 mln zł. W sumie, dzięki podatkom i składkom wpłacanym przez przedsiębiorstwa powiązane (głównie poprzez udział w PIT oraz CIT, a także poprzez podatki lokalne — zwłaszcza podatek od nieruchomości) budżety JST w województwie wzbogaciły się o 25,8 mln zł. Łączne zatrudnienie wygenerowane przez organizację wynosiło ok. 4820 osób (Raport Wpływu Grupy Żywiec za 2013 rok). Grupa Żywiec jest również sponsorem wielu lokalnych wydarzeń jak Tydzień Kultury Beskidzkiej,
a Muzeum Browaru w Żywcu jest ważnym elementem promocji regionu.

Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Cieszymy się że nasz wkład
w gospodarkę oraz długofalowe zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności został doceniony przez przedstawicieli lokalnych władz. Nagroda cieszy tym bardziej, że jesteśmy jedyną firmą z branży dóbr szybko zbywalnych
w województwie, która otrzymała to wyróżnienie
— powiedział Guillaume Duverdier, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

Tegoroczny ranking Filary Polskiej Gospodarki został przygotowany przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia oraz redakcję dziennika „Puls Biznesu”. Samorządy terytorialne, jako organy władzy zlokalizowane najbliżej lokalnych przedsiębiorców
i społeczności, poprzez swoje głosy decydują o wyborze zwycięzców w każdym województwie. Więcej informacji o Rankingu można znaleźć na stronie www.filary.pb.pl

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.