Grupa Żywiec podsumowała 2019 rok

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś roczne sprawozdanie finansowe. W 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 7 proc. i wyniosły 3 570 mln zł. (2018: 3 324 mln zł.). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 325 milionów złotych (2018: 415 mln zł.). W 2019 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 234 mln zł. zysku netto (2018: 324 mln zł).

Do wzrostu przychodów o 7% przyczyniły się dwucyfrowe wzrosty sprzedaży marek premium (Żywiec, Heineken, Desperados i Strefa Zero) oraz dalszy dynamiczny rozwój marek Browaru Namysłów Sp. z o.o., który w kwietniu stał się częścią Grupy Kapitałowej. Efekty synergii uzyskane dzięki akwizycji Browaru Namysłów są realizowane i przekroczyły zakładane oczekiwania. Efektem dalszego wzrostu marek premium oraz rozwoju marek Browaru Namysłów jest także kontynuacja wzrostu przychodów z każdego hektolitra piwa (+5% vs 2018). Duże wzrosty kosztów działalności związane z rosnącymi kosztami produkcji w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń w powiązaniu z jednorazowymi kosztami akwizycji spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. wpłynęły na wysokość zysku.

Ubiegły rok był trudniejszy dla branży piwnej i Grupy Żywiec niż bardzo dobry 2018. Niekorzystna pogoda w maju na początku sezonu piwnego, a także spadek całego rynku piwa w czwartym kwartale, szczególnie w segmencie ekonomicznym, wpłynęły również na sprzedaż Grupy Żywiec. Negatywny wpływ tych czynników częściowo zrównoważyliśmy kontynuacją wzrostu naszych marek premium i Strefy Zero. Utrzymaliśmy też pozycję lidera najszybciej rosnących segmentów rynku jak premium i piwa bezalkoholowe. Na nasze wyniki bardzo pozytywnie wpłynął też dalszy dynamiczny rozwój Browaru Namysłów i efekty synergii wynikające z tej akwizycji.

Francois-Xavier Mahot prezes Grupy Żywiec S.A.

Obserwując utrzymującą się wysoką inflację kosztów działalności, coraz bardziej skomplikowane otoczenie regulacyjne nakładające na przedsiębiorców coraz to nowe obciążenia podatkowe i administracyjne oraz uwzględniając wzrost akcyzy na alkohol w bieżący roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. będzie kontynuować strategię budowania wartości i zwiększania wartości z każdego hektolitra piwa. Jednocześnie będzie dążyć do zwiększenia efektywności wewnętrznej, kontynuacji inwestycji w silne marki i innowacje oraz obsługę Klienta.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.