Wyniki finansowe GŻ po trzech kwartałach 2020 r.

Po 3 kwartale narastająco Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 257 mln zł (-9 proc. vs I-IX 2019: 284 mln). Pomimo dobrej pogody w sezonie letnim, wzrostu udziałów rynkowych i przychodów w trzecim kwartale, na wynik spółki wpłynęło przyspieszenie negatywnych zmian na rynku i znaczny wzrost kosztów produkcji.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku przychody spółki wzrosły o 6 proc. vs analogiczny okres 2019 r, podczas gdy koszty produkcji i opakowań wzrosły o 13 proc. Jest to związane przede wszystkim z przyspieszeniem wzrostu mniej rentownych kanałów dystrybucji oraz wzrostem udziału opakowań jednorazowych w strukturze sprzedaży oraz negatywnym wpływem kursów walut. Pomimo wdrożonych działań o charakterze oszczędnościowym i lepszych wyników w trzecim kwartale, spółka zanotowała spadek zysku operacyjnego o 9 proc.

W ciągu minionych 9 miesięcy staraliśmy się przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i partnerom, jednocześnie szybko dostosowując plany do zmieniającej się sytuacji. Funkcjonujemy w czasie ogromnej niepewności na rynku spowodowanej rozwijającą się epidemią oraz dużymi zmianami w zachowaniach konsumentów. Częściej robią dziś zakupy w sieciach dyskontowych i chętniej wybierają piwo w opakowaniach jednorazowych. To wpływa na rentowność spółki.

Francois-Xavier Mahot Prezes Grupy Żywiec

Obserwując rosnącą niepewność w otoczeniu i dalszy wzrost kosztów, Grupa Żywiec podjęła działania mające na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i skupienie na źródłach przewagi. Firma uruchomiła program transformacyjny zakładający uproszczenie biznesu, koncentrację zasobów na kluczowych obszarach działania i rezygnację z niestrategicznych aktywów, które nie przyniosłyby oczekiwanego zwrotu w obecnej rzeczywistości. W ostatnim czasie Grupa Żywiec podpisała list intencyjny wyrażający zamiar sprzedaży na rzecz Van Pur S.A. 100% udziałów w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o, wraz z prawami do marek „Kuflowe”, Braniewo” i Jasne, że pełne oraz aktywów związanych z produkcją tych piw. Finalizacja tej transakcji jest uzależniona od zgody Prezesa UOKIK i wymaga pomyślnego zakończenia procesu due diligence. Jednocześnie Grupa Żywiec S.A. prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami odnośnie sprzedaży Browaru Zamkowego Cieszyn S.A.

Dzięki świetnej pracy naszych zespołów szybko dostosowaliśmy sposoby działania i plany marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam przyspieszyć wzrost w segmencie premium i osiągnąć jednocyfrowy łączny wzrost przychodów. Jednak wzrosty przychodów i wdrożone inicjatywy oszczędnościowe nie zrównoważyły negatywnego wpływu wzrostu kosztów na poziom zysku. Dodatkowo doświadczamy negatywnego wpływu osłabionej złotówki na nasz wynik.

Francois-Xavier Mahot Prezes Grupy Żywiec

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.