Grupa Żywiec nagrodzona Złotym Listkiem CSR

Grupa Żywiec S.A. została nagrodzona Złotym Listkiem CSR przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Firma otrzymała to wyróżnienie za realizację strategicznych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, stosowanie międzynarodowych standardów i cykliczne raportowanie osiąganych efektów.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju, Grupa Żywiec koncentruje się na czterech głównych obszarach: redukcji zużycia wody i zbilansowaniu zapotrzebowania na wodę, zapewnieniu w sposób odpowiedzialny surowców
w łańcuchu dostaw, redukcji negatywnego wpływu na środowisko, w tym emisji CO2, oraz promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Spółka konsekwentnie prowadzi dialog społeczny z najważniejszymi interesariuszami. Ma on na celu sprawdzenie, w jakim stopniu Grupa Żywiec wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Efekty swoich działań firma komunikuje interesariuszom bezpośrednio, a także za pomocą zintegrowanych raportów, zawierających nie tylko wymiar finansowy, ale także społeczny, środowiskowy czy ekonomiczny wpływ jej działalności na otoczenie. Więcej informacji o działaniach Grupy Żywiec na rzecz zrównoważonego rozwoju na stronie www.odpowiedzialnie.pl

Listki CSR to nagroda przyznawana wspólnie przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy. Pytania zamieszczone w kwestionariuszu w tym roku dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Bazują one na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26 000. Dodatkowo, po raz pierwszy ankieta została uzupełniona o pytania dotyczące wyzwań, które stoją przed firmami w 2015 r. W tym roku łącznie przyznano 44 Listki.

Więcej na temat konkursu na stronie.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.