Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2019

Warszawa, 29 lipca 2019 – Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2019r. Przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 1 729 mln złotych (+5,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku). Organicznie (nie uwzględniając akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.o.) Grupa utrzymała zbliżony poziom przychodów do analogicznego okresu roku ubiegłego, pomimo niższej sprzedaży spowodowanej złą pogodą w maju. Spółka ponownie zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa (+4,2%) co jest efektem dalszego wzrostu udziału innowacji i marek premium w strukturze sprzedaży firmy.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 131 mln złotych (vs 176 mln złotych w analogicznym okresie roku 2018). Istotny wpływ na wysokość zysku, obok niższej sprzedaży organicznej, miał dalszy wzrost kosztów produkcji w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik Spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.o.

Dalszy wzrost sprzedaży marek premium – Żywca, Desperadosa i Heinekena – oraz dwucyfrowy wzrost sprzedaży Strefy Zero to efekt konsekwentnej koncentracji na budowaniu wartości. Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację premiumizacji rynku piwa. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z wyników osiąganych przez Browar Namysłów Sp. z o.o., który po dołączeniu do Grupy Żywiec kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Mając na uwadze coraz większą gotowość konsumentów do sięgania po jakościowe produkty oraz dalszy wzrost presji kosztowej, będziemy kontynuować przyjętą strategię budowania wartości

Francois-Xavier Mahot Prezes Grupy Żywiec S.A.

W pierwszej połowie 2019 r. Grupa Żywiec kontynuowała inwestycję w rozwój oferty premium i innowacje poszerzając Strefę Zero o bezalkoholowe specjalności Żywiec Białe 0.0.%, Żywiec Sesyjne IPA 0.0.% oraz nowy wariant Warka Radler Ciemna Cytryna. Firma wprowadziła także nowy wariant Desperados Mohito i Dziki Sad Mango wzmacniając ofertę w segmencie piw smakowych. Wszystkie nowości zostały bardzo dobrze przyjęte przez konsumentów.

Długoterminowa polityka Grupy zmierza w kierunku budowania wartości, dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy i poprawy rentowności, kolejnych inwestycji w budowanie silnych marek, zapewnienia atrakcyjnej oferty dla klientów i konsumentów, zwiększenia wewnętrznej wydajności a także doskonalenia umiejętności i motywowania pracowników.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.