Grupa Żywiec podsumowała wyniki w pierwszym półroczu 2020

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.  opublikowała dziś półroczne sprawozdanie finansowe.
W pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 1 845 mln złotych (I poł. 2019: 1 729 mln). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 98 mln złotych (2019: 131 mln złotych).

W pierwszych sześciu miesiącach roku Grupa Żywiec koncentrowała się na utrzymaniu ciągłości biznesu i realizacji założonej strategii, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom i partnerom biznesowym w warunkach pandemii. Spółka elastycznie dostosowała swoje programy marketingowe oraz obsługę klienta do nowych warunków działania.

Pomimo dużej niepewności w otoczeniu oraz spadku sprzedaży w kanale gastronomii związanej z epidemią, zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży. Przyczyniło się do tego przede wszystkim utrzymanie wzrostu sprzedaży w segmencie premium oraz dynamiczny wzrost marki Namysłów. Nasze przychody rosły jednak wolniej niż koszty. W szczególności wzrosły koszty opakowań, co wynika z większego zainteresowania konsumentów piwem w opakowaniach jednorazowych i spadku butelki zwrotnej. W pierwszym półroczu inwestowaliśmy także w drogę do rynku w tradycyjnym kanale sprzedaży. W efekcie przełożyło się to negatywnie na poziom zysku operacyjnego. Ponadto spadek wartości złotówki negatywnie wpłynął na koszty działalności działalności, co w znacznym stopniu przyczyniło się do spadku zysku netto. Kluczowe dla wyników spółki miesiące jednak przed nami i jesteśmy dobrze przygotowani aby je jak najlepiej wykorzystać.

Francois-Xavier Mahot prezes Grupy Żywiec S.A.

W nowych warunkach funkcjonowania związanych z epidemią, Grupa Żywiec przeznaczyła łącznie blisko 6 mln złotych na wsparcie ekosystemu partnerów, w tym szczególnie klientów z sektora gastronomii i dostawców oraz społeczności lokalnych. Mimo ryzyka wzrostu kosztów, jako pierwsza firma w branży Grupa Żywiec zdecydowała się na odbiór na własny koszt niesprzedanego piwa z lokali gastronomicznej o wartości 3.9 mln złotych wspierając lokale zamknięte z powodu pandemii. Spółka uruchomiła także inicjatywy wspierające dostawców, z których zdecydowana większość to firmy lokalne. Na rzecz społeczności lokalnych firma przekazała blisko 2 mln złotych w formie bezpośrednich darowizn na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem w miastach, gdzie znajdują się browary należące do Grupy oraz w formie zasilenia zbiórki Fundacji Siepomaga. Firma przekazała także specjalny bezalkoholowy produkt na rzecz służb medycznych a także płyn do dezynfekcji rąk powstały na bazie alkoholu pozostałego po produkcji piw 0.0.% na rzecz wszystkich mieszkańców Żywca.

Przeszliśmy przez pierwsze miesiące kryzysu epidemicznego szybko analizując zmiany na zewnątrz i dostosowując się do nowej rzeczywistości. Jednocześnie kierowaliśmy się naszymi wartościami dbając o naszych pracowników, klientów i cały ekosystem biznesowy. Kontynuowaliśmy również budowanie przyszłości, skupiając się na naszych priorytetach biznesowych, aby zwiększyć wartość działalności, koncentrując się na markach premium i wzmacniając reputację naszej firmy.

Francois-Xavier Mahot prezes Grupy Żywiec S.A.

W nadchodzących miesiącach Grupa Żywiec skoncentruje się na efektywnej realizacji planów na sezon przy jednoczesnej kontroli kosztów działalności.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.