Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś kwartalne sprawozdanie finansowe.

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś kwartalne sprawozdanie finansowe. Po trzech kwartałach 2022 roku Spółka wypracowała 3 010 mln złotych przychodów netto (3 kwartały 2021: 2 733 mln złotych). Jednocześnie Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 169 mln złotych (3 kwartały 2021: 395 mln złotych).

Pomimo dobrej pogody w sezonie, narastająco od początku roku rynek piwa nie powrócił do wzrostów sprzedaży. Zrealizowaliśmy mocny plan komercyjny w sezonie, czego efektem jest solidny wzrost marki Żywiec oraz dobre wyniki marki Heineken. Jednak na wyniki Grupy Żywiec negatywnie wpływa przede wszystkim bezprecedensowa inflacja kosztów produkcji. Wzrost przychodów, który osiągnęliśmy dzięki podwyżkom cen nie pokrywa wzrostu kosztów napędzanego przez kryzys energetyczny oraz wyższą akcyzę. Dodatkowo nasz zysk obniżają wyższe koszty finansowania związane z podwyżkami stóp procentowych oraz słaba złotówka. W tak niestabilnych i trudnych warunkach gospodarczych skoncentrujemy się na poprawie wewnętrznej efektywności.

Simon Amor Prezes Zarządu Grupy Żywiec

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.