Dobre wyniki Grupy Żywiec w pierwszym półroczu 2018 roku

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś półroczne wyniki finansowe. W pierwszej połowie 2018 roku Spółka sprzedała 5,6 mln hektolitrów piwa, podobnie jak w analogicznym okresie 2017 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 151 mln złotych* co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy w pierwszej połowie 2018 roku wyniósł 176 mln złotych w porównaniu z kwotą 174 mln złotych w analogicznym okresie roku 2017, co stanowi wzrost o 1,2%.

Bardzo dobra pogoda w kwietniu i maju oraz dodatkowe okazje do konsumpcji piwa związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej sprawiły, że mimo słabego pierwszego kwartału, w całym pierwszym półroczu 2018 roku sprzedaż piwa w Polsce wzrosła o ponad 3% w ujęciu ilościowym i o 6% w ujęciu wartościowym. (Źródło: Grupa Żywiec za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami – metoda paragonowa (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty – metoda paragonowa, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Sklepy winno-cukiernicze, Stacje benzynowe), sprzedaż wartościowa w tys. PLN, sprzedaż ilościowa w tys. HL, okresy: styczeń – czerwiec 2018, styczeń – czerwiec 2017, kategoria: piwo).

Kontynuując strategię budowania wartości, w tym roku Grupa Żywiec zainwestowała w rozwój segmentu marek premium i stworzenie zupełnie nowej kategorii piw bezalkoholowych wprowadzając pod szyldem Strefy Zero szeroką ofertę produktów i marek takich jak Heineken 0.0.%, Żywiec 0.0.% oraz Warka Radler 0.0.% w dwóch nowych wariantach smakowych. W pierwszym półroczu 2018 roku Spółka wprowadziła na rynek także nowy wariant specjalności Żywca Sesyjne IPA oraz nowy wariant piwa Dziki Sad. Wszystkie nowości zostały bardzo dobrze odebrane przez konsumentów, a sprzedaż nowych produktów bezalkoholowych znacznie przekroczyła zakładane plany. Równolegle firma zrealizowała skuteczny program marketingowy, dzięki któremu wzmocniła również swoje główne marki. W wyniku tych działań oraz sprzyjającej pogody, Grupa Kapitałowa Żywiec S.a. zwiększyła przychody ze sprzedaży oraz zysk z działalności operacyjnej. Niższy zysk netto jest związany z niekorzystnym wpływem różnic kursowych oraz wzrostem kosztów zakupu surowców i opakowań.

„Dzięki skutecznej strategii marketingowej i sprzyjającej pogodzie w drugim kwartale 2018 roku zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i zysk operacyjny, równoważąc słabsze wyniki pierwszego kwartału. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że konsumenci bardzo chętnie sięgali po nasze nowe propozycje bezalkoholowe ze Strefy Zero, specjalności i marki premium, co przyniosło wzrost przychodów z każdego hektolitra piwa (+6%) oraz wzrost całościowych przychodów (+5%). Nasza strategia budowania wartości przynosi oczekiwane rezultaty i będziemy ją kontynuować. Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego półrocza i skupiamy się na realizacji założonych planów w sezonie” – powiedział Guillaume Duverdier, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

Guillaume Duverdier Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

Długoterminowa polityka Grupy zmierza w kierunku dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy i poprawy rentowności, kolejnych inwestycji w budowanie silnych marek, zapewnienia atrakcyjnej oferty dla klientów i konsumentów, zwiększenia wewnętrznej wydajności a także doskonalenia umiejętności i motywowania pracowników.

 

*z wyłączeniem akcyzy i uwzględniając zmianę standardu IFRS 15  – szczegółowe wyjaśnienie na stronie nr 9 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.