Dobre wyniki Grupy Żywiec w 2016 r.

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś wyniki finansowe za 2016 rok.
W  ubiegłym roku firma zwiększyła sprzedaż piwa do 11,7 mln hektolitrów (wzrost o 0.6 proc. wobec 11,6 mln hl w 2015r.). Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 328 mln złotych. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.393 mln złotych.

(UWAGA: Porównanie wyników finansowych Grupy jeden do jednego (like for like) w stosunku do roku 2015 wymaga analizy kilku istotnych czynników takich jak: zmiana modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. oraz sprzedaż spółki dystrybucyjnej Distribev Sp. z o. o. w dniu
1 lutego 2016 roku)

W 2016 roku kontynuowaliśmy dobre wyniki uzyskane w szczególnie korzystnym dla Grupy 2015 roku, umacniając pozycję konkurencyjną. Mimo trudnego otoczenia rynkowego, zwiększyliśmy sprzedaż dzięki silniejszym markom oraz innowacjom. W wyniku wydzielenia, a następnie sprzedaży spółki dystrybucyjnej Distribev Sp. z o.o. 1 lutego 2016 roku, przychody Grupy Kapitałowej spadły, ale także znacząco zmniejszyły się koszty działalności. Organicznie (wyłączając Distribev z omawianego okresu w roku 2015) przychody Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. zmniejszyły się o około 1,9%, głównie w wyniku dalszego spadku cen na rynku. Przeprowadzona w poprzednich latach restrukturyzacja przyniosła dalsze korzyści, co obok wzrostu sprzedaży w segmencie marek premium i transakcji sprzedaży spółki Distribev, wpłynęło pozytywnie na wysokość naszego zysku – dodał.

Guillaume Duverdier Prezes Zarządu Grupy Żywiec

Rynek piwa

W porównaniu do 2015 r. sprzedaż piwa w Polsce wzrosła w ujęciu ilościowym 2.1%*[1]  głównie dzięki korzystnej pogodzie na początku sezonu, efektowi Euro 2016 i większym dochodom rozporządzalnym konsumentów (niższe bezrobocie i wzrost przeciętnego wynagrodzenia). W tym samym czasie
w ujęciu wartościowym sprzedaż wzrosła tylko 1.4%, co oznacza dalszy spadek średniej ceny piwa
o około 3 gr. Było to spowodowane m.in. dalszą konsolidacją kanałów sprzedaży. Na rynku widać kontynuację głównych trendów. Chociaż tradycyjne jasne pełne nadal dominuje w wyborach konsumenckich, to najbardziej dynamicznie rozwijają się takie kategorie jak specjalności, piwa smakowe, nisko i bezalkoholowe.

[1] *Źródło: Nielsen Consumer Panel

 

Silniejsze marki i innowacje

W 2016 roku Grupa Żywiec skutecznie wdrażała strategię ukierunkowaną na wzmacnianie marek
i innowacje, zwiększając sprzedaż piwa w kraju o 0,6%. Eksport piw Grupy wzrósł o 14%.

 • Flagowa marka Żywiec umocniła pozycję lidera segmentu premium i eksportu, co zostało docenione prestiżowym wyróżnieniem w Rankingu Najsilniejszych Polskich Marek.
 • Firma skutecznie wprowadziła na rynek siedem nowych produktów:
  • Żywiec Bezalkoholowe rozszerzyło ofertę flagowej marki w dynamicznie rosnącym segmencie.
  • Żywiec Szampańskie uwarzone z okazji jubileuszu 160-lecia Arcyksiążęcego Browaru
   w Żywcu, wzmocniło markę jako lidera w segmencie piwnych specjalności
  • Grupa Żywiec kontynuowała rozwój oferty marek regionalnych wprowadzając nowe warianty piwa Leżajsk oraz wariant Królewskie Niefiltrowane, który przyczynił się do wzmocnienia wiodącej pozycji tej marki w Warszawie
  • Nowy wariant smakowy Warka Radler jabłko z gruszką przyczynił się do dalszego wzrostu udziału rynkowego tej marki, która jest liderem segment radlerów w Polsce.
  • Dążąc do dalszego rozwoju w obiecującym segmencie cydrów, Grupa Żywiec rozszerzyła ofertę marki Strongbow o nowy smak, a także wprowadziła na rynek zupełnie nowy produkt – piwo o smaku cydru pod nową marką Dziki Sad.

Kontynuując strategię skupienia na podstawowych obszarach biznesu, obok sprzedaży spółki Distribev, Grupa Żywiec wydzieliła w pełni na zewnątrz realizację usług transportowych (likwidacja Trans-Trade Żywiec). Firma poprawiła także efektywność wewnętrzną i elastyczność w działaniu na rynku.

Perspektywa 2017

Oczekujemy, że w 2017 roku sprzedaż piwa utrzyma się na podobnym poziomie jak w 2016 roku oraz spodziewamy się powrotu do wzrostu wartości kategorii, po długim okresie deflacji. Koszty produkcji mogą nieznacznie wzrosnąć w wyniku uwarunkowań makroekonomicznych w tym inflacji krajowej, a także osłabienia złotówki.

 

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. będzie kontynuować wysiłki na rzecz budowania silnych marek
i wdrażania innowacji, poprawy dystrybucji, poprawy jakości obsługi klienta i wzrostu satysfakcji konsumentów.

 

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.