Browar Namysłów Sp. z o.o. dołącza do Grupy Żywiec

1 kwietnia 2019 r. zawarto umowę rozporządzającą pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Chicago Poland Investment Group, LLC, na podstawie której Grupa Żywiec S.A. stała się właścicielem  100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki  Browar Namysłów Sp. z o.o.  

Na poczet ceny podstawowej Transakcji  wynoszącej PLN 500 milionów, Grupa Żywiec S.A. zapłaciła w dniu 1 kwietnia 2019 r. kwotę PLN 475 milionów, która będzie podlegała dalszej korekcie o nakłady kapitałowe, faktyczny dług netto oraz kapitał obrotowy, wyliczone po zamknięciu Transakcji. 

Transakcja jest w całości finansowana ze środków zewnętrznych. Grupa Żywiec S.A. będzie konsolidować wynik Browaru Namysłów Sp. z o.o. metodą pełną od dnia nabycia udziałów, co znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Żywiec za pierwsze półrocze 2019 r. 

W 2019 r. Browar Namysłów Sp z o.o.  będzie funkcjonował oddzielnie od Spółki  realizując swoje plany biznesowe.

Z uwagi na wartość transakcji oraz jej wpływ na potencjalne przychody, Zarząd Grupy Żywiec S.A. uznał zawarcie Transakcji  za informacje poufną.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.